Våra tjänster

Vi hjälper dig hitta önskad kompetens i kombination med rätt personlighet till alla nivåer i företaget.
Vi hjälper dig att söka, nå och attrahera de bästa kandidaterna till din organisation.
Varje uppdrag är unikt och vi utformar rekryteringsprocessen efter de specifika behov du har.

Executive Search

Vi hjälper företag att finna de strategiskt rätta kandidaterna till ledande chefsbefattningar. Vår kvalitetssäkrade rekryteringsprocess kompletteras med SHL Verify färdighetstester för numerisk, verbal och induktiv förmåga samt med en omfattande referenstagning för att grundligen säkerställa kandidaternas kvalifikationer.

Exempel på utförda uppdrag

Search

Med vår branschunika erfarenhet hjälper vi företag att finna kandidaterna med de rätta kompetenserna till chefs- och specialistbefattningar. Genom vår kvalitetssäkrade rekryteringsprocess säkerställer vi kandidaternas lämplighet och kvalifikationer.

Exempel på utförda uppdrag

Annonserad rekrytering

Vid rekrytering av vissa generella positioner i företaget kan rekrytering per annons vara att föredra. Vi avlastar och tar hand om hela processen från själva utformandet av annonsen, val av media till uppföljning av anställd kandidat 6 månader senare.

Exempel på utförda uppdrag

Second Opinion

Vi hjälper till och gör en oberoende utvärdering av redan identifierade interna och externa kandidater till en specifik position. Detta ger er ett värdefullt beslutsunderlag av kandidatens styrkor och utvecklingsbara sidor relaterat till en viss befattning.