Rekryteringsprocess

Vi tar ansvar för rekryteringen i sin helhet.

1. Förarbete

I ett startmöte med vår uppdragsgivare samlar vi relevant information om tjänsten, teamet, organisationen och era mål. Vi diskuterar kravprofilen tillsammans, vilken utbildning, erfarenhet, nyckelkompetenser och personliga egenskaper som krävs för att passa i den aktuella tjänsten och in i just Ert företag. Informationen sammanställs till en tjänstebeskrivning som därefter används i vårt arbete att marknadsföra rollen samt finna och attrahera de mest lämpade kandidaterna.

2. Kandidatsökning

Vi söker brett efter lämpliga kandidater i vårt extensiva nätverk, i vår kandidatdatabas och genom aktiv sökning på marknaden där andra lämpliga kandidater kan finnas. Genom aktiv sökning och införsäljning av tjänsten attraherar vi kandidater som inte själv är arbetssökande.

3. Selektion

Urvalsprocessen sker stegvis genom kortare telefonintervjuer med ett större antal kandidater. Ur denna grupp selekteras de kandidater fram vars CV matchar med den önskade kravprofilen. Genom kompetensbaserad djupintervju i kombination med SHLs OPQ personlighetegenskapsformulär selekteras ca 2-5 slutkandidater fram till intervju med uppdragsgivaren. Vi är certifierade användare av SHLs tester och verktyg vilka används för att kvalitetssäkra bedömningen av varje kandidat i processen.

4. Presentation

De utvalda slutkandidaterna presenteras för uppdragsgivaren med CV och en sammanfattning av resultat från djupintervju samt OPQ. Tillsammans med uppdragsgivaren diskuterar vi igenom resultaten och tar beslut om vilken finalistkandidat som ska bokas för en andra intervju alternativt erbjudas anställning.

5. Slutfas

Vi gör en noggrann referenstagning genom kompetensbaserade djupintervjuer samt stämmer av finalistkandidatens CV, UC och eventuella övriga krav specifika för tjänsten. Vi fungerar som stöd för såväl kandidater som rekryterande chef tills dess att anställningsavtalet är signerat. Rekryteringen avslutas genom återkoppling till alla kandidater som har varit med i processen.

6. Uppföljning

För att säkerställa att både den nyanställde och företaget får en god start tillsammans görs en uppföljning med både kandidat och företag efter 3 respektive 6 månaders anställning.

Vi arbetar efter de etiska regler som är antagna av Sveriges Executive Search Konsulters Förening (ESK)

  • Vi arbetar för att du som kandidat ska känna dig trygg och bli vänligt, värdigt och professionellt bemött under hela rekryteringsprocessen.
  • Vi skyddar alltid våra kandidaters integritet och lämnar aldrig ut uppgifter utan deras medgivande.
  • Vi hanterar all information som kommer till vår kännedom i samband med en rekrytering med största sekretess.
  • Vi avstår helt från att aktivt söka efter kandidater i de företag vi har ett nära samarbete med.