Ett personligt engagemang utöver det vanliga

Lång erfarenhet av rekrytering i kombination med forskning och försäljning inom Life Science
fadeInDown

Agneta Andersson Almquist

PhD, VD och grundare

Agneta är specialiserad på rekrytering av chefer och specialister, med mer än 25 års erfarenhet från Life Science branschen.

Hon började sin karriär inom Life Science 1983 och har fått sin tekniska, kemiska, laborativa, specialist-, sälj- och ledarerfarenhet genom sitt arbete i olika positioner på ledande företag inom forskning, kemi och bioteknik. Agneta är van att arbeta såväl nordiskt som internationellt. Sedan 2008 arbetar hon med rekrytering av chefer och specialister specifikt inom Life Science.

Agneta är certifierad användare av OPQ32 och färdighetstesterna Verify (SHL).

Agneta är utbildad kemist på tekniskt gymnasium och har därefter studerat kemi med mikrobiologisk inriktning på Stockholms Universitet med kompletterade studier inom patologi på Karolinska Institutet samt engelska på Queens University, Kanada. Agneta forskade inom området molekylärbiologi på ”The Ludwig Institute for Cancer Research” vid Karolinska Institutet, och disputerade 1999.

  • Personligt engagerad vid varje rekrytering
  • Ger avlastning och skapar trygghet
  • Rak och tydlig information genom hela processen