Från 1 januari 2019 går Rekryteringsspecialisten LIFE SCIENCE samman med det väletablerade internationella rekryteringsföretaget Hudson.
Genom denna sammanslagning kan vi fortsätta rekrytera inom Life Science med samma höga kvalitet som innan och med de utökade resurserna i en global verksamhet ger det oss möjlighet att erbjuda en bredare portfölj av tjänster inom rekrytering samt Talent Management.
Rekryteringsspecialisten LIFE SCIENCE kommer fortsättningsvis arbeta under namnet Hudson

Bred branscherfarenhet

Vi förstår både kundens behov och kandidaternas kompetens kopplat till teknik, forskning och specialistkunskap.

Förståelse för affären

Egen erfarenhet från både forskning och marknad ger oss en god förståelse av våra kunders situation och behov.

Unikt kontaktnät

Vi erbjuder ett av Nordens största och snabbast växande nätverk av kandidater inom Life Science.

Kvalitetssäkrad rekryteringsprocess

Vi arbetar med en kvalitetsbaserad väl definierad rekryteringsprocess som leder fram till rätt kandidat.

Garanterad trygghet

Vi ställer höga krav på oss själva och lämnar alltid 6 månaders garanti på våra Search-tjänster.

Hela Norden

Vi arbetar med rekrytering över hela Norden och har ett aktivt nätverk i respektive land. Vid behov arbetar vi gärna tillsammans med våra Nordiska samarbetspartners.